Wdrożenia

Jako kwalifikowany Auditor trzeciej strony przeprowadziłem już kilkaset auditów systemów zarządzania opartych na standardach ISO/TS 16949 oraz IATF 16949. W swojej pracy zawodowej odpowiadałem też za dokumentowanie Systemów Zarządzania i miałem możliwość ich budowania i doskonalenia.

Bazując na zdobytym doświadczeniu opracowałem i wdrażam autorskie podejście do wdrożenia i udokumentowania   Systemu Zarządzania opartego na następujących przesłankach:
  • System Zarządzania jest inwestycją i należy podejść do niego tak jak do zakupu nowej technologii czy maszyn - ma on w konsekwencji usprawnić pracę firmy a nie być tylko stertą "papierów" generujących niepotrzebną pracę
  • o jakości wdrożonego Systemu Zarządzania wcale nie świadczy jedynie uzyskanie certyfikatu, ale usprawnienie zarządzania organizacją przekładające się na poprawę wyników
  • gwarancją wdrożenia sprawnego Systemu Zarządzania jest zaangażowanie Kierownictwa i Właściceli Procesów w jego opracowanie i doskonalenie już od pierwszych etapów wdrożenia. Tylko wspólna praca od początku wdrożenia daje gwarancje na osiągnięcie zamierzonego efektu.
  • tylko elastyczny System Zarządzania gwarantuje, że będzie to system "żywy" - ciągle nadążający za zmieniającymi się wymaganiami klientów oraz umożliwiający efektywne jego doskonalenie w przyszłości
  • jako aktywny Auditor IATFu certyfikujący i nadzorujący wdrożone Systemy Zarządzania na zgodność z wymaganiami standard IATF 16949:2016 i dzięki związanemu z tym stałemu doskonaleniu/szkoleniu jestem w stanie zagwarantować, że wprowadzone rozwiązania będą spełniały aktualne wymagania związane z tym obszarem. Moja wiedza w tej dziedzinie pomoże też optymalnie dostosować zastosowane rozwiązania do wymagań firmy.

W zakładce Klienci/Referencje możecie Państwo przeglądnąć referencje związane z tym obszarem.