IATF 16949:2016 - Usankcjonowane interpretacje (SI's) / October 2017

IATF 16949:2016 - Usankcjonowane interpretacje (SI's) / October 2017

W październiku IATF opublikował pierwsze SI's ("Sanctioned interpretations" / Usankcjonowane interpretacje).

Co to są te SI's?

Ogólnie rzecz ujmując są to zmiany dotyczące konkretnych punktów normy i co się z tym wiąże poprzednie zapisy przestają obowiązywać...
Pełen zapis zmian jest dostępny na stronie www.iatfglobaloversight.org w zakładce IATF 16949:2016.

Czego dotyczą wprowadzone zmiany?
1. pkt 3.1 "Terminy i definicje dla przemysłu samochodowego".
Rozszerzono definicję "Wymagania klienta" doprecyzując interpretację wymagania, gdy auditowana organizacja jest producentem pojazdów, spółką zależną od producenta pojazdów lub wspólnym przedsięwzięciem z producentem pojazdów. Generalnie to producent pojazdów definiuje w takich przypadkach kto jest klientem i jakie wymagania obowiązują.

2. pkt 4.4.1.2 "Bezpieczeństwo wyrobu".
Zmieniono zapis w UWADZE -  Wyjaśnieniono nieporozumienia związane ze specjalnym przeglądem zatwierdzającym dla wymagań lub dokumentów związanych z bezpieczeństwem.

3. pkt 6.1.2.3 "Plany awaryjne".
W punkcie c) dodano wymaganie dotyczące przygotowania planu awaryjnego dla przypadków cyber ataków na systemy technologii informatycznej.

4. pkt 7.2.3 "Kompetencje auditora wewnętrznego".
Wprowadzone zmiany całkowicie zmieniają interpretację tego punktu.
Oprócz zmian dotyczących kompetencji auditorów wewnętrznych (zmniejszono wymagania kompetencyjne dla auditorów procesu wytwarzania jak i auditorów wyrobu) wprowadzono także zmiany dotyczące dokumentowania kwalifikacji trenera auditorów wewnętrznych. Teraz wymagania te odnoszą się do trenerów, którzy są pracownikami organizacji. Poprzednio odnosiły się do udokumentowania wymagań kwalifikacyjnych dla trenerów realizowanych przez dostawców usług szkoleń.

Wprowadzone zmiany wydają się nie do końca przemyślane i spodziewać się należy następnych korekt dotyczących tego wymagania w przyszłości...

5. pkt 7.5.1.1 "Dokumentacja systemu zarządzania".
W punkcie d) doprecyzowano, że umiejscowienie specyficznych wymagań klienta w systemie zarządzania jakością organizacji może być realizowane nie tylko przy użyciu matryc, ale także list i tabel.

6. pkt 8.3.3.3 "Charakterystyki specjalne".
Doprecyzowuje sposób dokumentowania Charakterystyk Specjalnych związanych z produktem i/lub dokumentacją procesu.

7. pkt 8.4.2.1 "Rodzaj i zakres nadzoru - uzupełnienie".
Doprecyzowuje odpowiedzialność organizacji dla przypadku, gdy walidacja i kontrola nie jest realizowana "na miejscu".

8. pkt 8.4.2.3 "Rozwój systemu zarządzania jakością dostawcy".
Doprecyzowuje by sposób rozwoju SZJ dostawców powiązany był z analizą ryzyka. Na jej podstawie powinny zostać zdefiniowane wymagania minimalne i docelowe dla rozwoju SZJ dostawców. 

9. pkt 8.7.1.1 "Zgoda klienta na odstępstwo".
Doprecyzowuje wymagania i eliminuje sprzeczności w odniesieniu do akceptacji klienta związanych z przeróbką. 

Jest to ważna zmiana związana z definicjami "Przeróbka" i "Naprawa" - patrz ISO 9000:2015
"Przeróbka"
- działanie wobec niezgodnego wyrobu lub usługi, aby uczynić go zgodnym z z wymaganiami.
"Naprawa" - działanie wobec niezgodnego wyrobu lub usługi, podejmowane w celu dostosowaia ich do zamierzonego użycia.
Czyli interpretując aktualne wymagania - IATF słusznie nie wymaga zgody klienta na odstępstwo w przypadku przeróbki, bo przecież w jej wyniku uzyskujemy wyrób w pełni zgodny z wymaganiami...