IATF 16949 - Ogólny Plan Przejścia

IATF 16949 - Ogólny Plan Przejścia

Poniższe 5 kroków to bardzo ogólny plan takiego projektu, który może być używany jako bazowy do planowania przejścia dla każdej organizacji.

Ważne jest by projekt ten potraktować jak inwestycję. Zaangażowanie kierownictwa w jego przygotowanie i realizację jest kluczowe do osiągnięcia zamierzonych wyników.

1.       IATF 16949: 2016 – Szkolenie świadomości dot. wymagań nowego standardu - Najważniejszy jest pierwszy krok, i nie należy tu skąpić na szkolenia. W nowym wydaniu IATF 16949 istnieje wiele nowych oraz rozszerzonych wymagań normy w tym także dotyczących terminologii. Szczególnie uwaga zwrócona jest na kwalifikacje audytorów wewnętrznych, aby wykazać ich kompetencje (pkt 7.2.3). Znalezienie właściwego szkolenia nie jest problemem, ponieważ w większości wszystkie jednostki certyfikujące i firmy szkoleniowe 3ciej strony oferują takie szkolenia. Należy zaplanować i zrealizować co najmniej szkolenia dla Pełnomocnika i Auditorów Wewnętrznych (szczegółowe) oraz ogólne dla Właścicieli Procesów i kierownictwa.

UWAGA:

  • warto przed szkoleniem zewnętrznym udostępnić wymagania IATF 16949 (wraz z normą ISO 9001:2015) w celu ich przejrzenia i zaplanować także dyskusję wewnętrzną n/t wymagań. Poprawi to efektywność takiego szkolenia zewnętrznego.
  • szkolenie takie warto połączyć z ćwiczeniami, które (na bazie aktualnego SZJ) pomogą na zdefiniowanie luk w aktualnym SZJ i sprawniejszą później realizację punktu 2.
  • warto też zwrócić uwagę, by szkolenie zewnętrzne realizował trener, który ma doświadczenie praktyczne a nie tylko teoretyczną znajomość wymagań.
  • wymagania IATF 16949 bazują na normie ISO 9001:2015, która (w przeciwieństwie do ISO/TS 16949) nie jest teraz bezpośrednio zawarta w IATF 16949 - tylko przywołana. Należy wcześniej zapewnić podstawowe wiadomości dotyczące wymagań zawartych w ISO 9001:2015.

2.  Analiza luk / Plan działania dotyczący aktualizacji SZJ - Po przeszkoleniu, należy wykonać analizę w celu ustalenia, gdzie organizacja ma luki w SZJ w odniesieniu do nowej normy.  Analiza ta nie powinna być jedynie wykazem nowych i rozszerzonych wymagań, ale powinna obejmować słabe punkty obecnie funkcjonującego SZJ. Na podstawie tej analizy należy stworzyć plan wymaganych działań aktualizacyjnych dla Systemu Zarządzania – Plan Przejścia. Krok ten można wykonać też przy wsparciu zewnętrznego Konsultanta co może przyczynić się do szybszego osiągnięcia celu. Jednak mocne zaangażowanie Auditorów Wewnętrznych i Właścicieli Procesów jest dla firmy kluczowe w perspektywie dobrego działania SZJ w przyszłości.

3. Audyt wewnętrzny dla wszystkich zaktualizowanych procesów SZJ - Kiedy obszar lub proces zostanie zaktualizowany powinien być zrealizowany audyt wewnętrzny przez przeszkolonych wg nowego standardu auditorów. Wykryte niezgodności powinny być z odwrotnie wykazane w Analizie luk/Planie Działań oraz przenoszone także do innych obszarów procesów. Zaleca się żeby organizacja zaplanowała kilka cykli audytów wewnętrznych w ramach Planu Przejściowego.

4. Przegląd zarządzania zaktualizowanego SZJ - Po wewnętrznych audytach wszystkich obszarów lub procesów oraz zakończeniu i wdrożeniu działań naprawczych, realizacja Planu Przejścia do rev 2016 musi zostać poddana przeglądowi w ramach procesu Przeglądu Zarządzania Organizacji. Rezultatem tego przeglądu powinna być decyzja kierownictwa odnośnie przystąpienia do certyfikacji SZJ wg. IATF 16949: 2016.

5. Audyt certyfikacyjny IATF 16949: 2016 - Kluczową kwestią jest tutaj takie zaplanowanie auditu aby z powodzeniem zaktualizować certyfikat z rev. 2009 do rev. 2016. Audit certyfikacyjny musi być zaplanowany wcześniej,  tak by Jednostka Certyfikacyjna miała  wystarczająco dużo czasu, aby zamknąć niezgodności i wydać certyfikat jeszcze przed 14 Września 2018. Należy też mieć na uwadze, że wiele organizacji będzie planowało certyfikację w tym samym czasie i może pojawić się problem z dostępnością auditorów. Dlatego zaleca się zaplanowanie takiego auditu jeszcze przed 1 Czerwca 2018 roku.

 Należy zwrócić uwagę, że wprowadzane nowe wymagania IATF 16949: 2016 będą wymagały – w wielu wypadkach – większej ilości aktualizacji (zmian i uzupełnień) niż dokonano ich w ciągu ostatnich 15 lat. Dla wielu firm będzie to też okazja na całkowitą przebudowę SZJ po to by poprawić jego skuteczność i efektywność.