Audity

Jako kwalifikowany Auditor trzeciej strony - od roku 2006 posiadam uprawnienia Auditora Wiodącego IATF 16949 (Certyfikat IATF nr 5-ADP-12-09-2041) i  - gwarantuję sprawne i rzetelne przeprowadzenie auditu Systemu Zarządzania.

Realizacja Auditów Wewnętrznych Systemu Zarządzania na zlecenie Klienta.

Certyfikowany System Zarządzania Jakością wymaga realizacji Wewnętrznych Auditów Systemu Zarządzania. Dla małych i średnich przedsiębiorstw najlepszym rozwiązaniem jest zlecenie takiego auditu firmie zewnętrznej. Zapewnia to niezależność wyniku auditu oraz jest rozwiązaniem znacznie efektywniejszym i skuteczniejszym niż wykorzystanie do tego celu własnego personelu.

Realizacja Auditu istniejącego Systemu Zarządzania w firmie jako pierwszy krok przed wdrożeniem / doskonaleniem jej działalności.

Audit taki jest zawsze realizowany przed podpisaniem umowy na wdrożenie / doskonalenie Systemu Zarządzania i stanowi bazę do opracowania HARMONOGRAMU i wyceny kosztów wdrożenia / doskonalenia.

Realizacja Auditów Procesu u Klienta i jego dostawców.

Realizujemy także Audity Procesu na zlecenie Klienta zarówno w jego firmie jak i na jego zlecenie u dostawców.