Aktualności

WAŻNE DLA ORGANIZACJI, KTÓRE NIE ZDĄŻYŁY PRZEJŚĆ NA NOWE WYMAGANIA STANDARDU IATF 16949 !!! 

Komunikat IATF z dnia 13.09.2018 - "Aktualizacja zasad dot. Auditu Przejścia na wymagania IATF 16949:2016"
Jak wskazano w dokumencie "Strategia Przejścia na IATF 16949" ver.6 z dn. 13.06.2018 ("IATF Transition Strategy"), wszystkie certyfikaty ISO/TS 16949 wygasają automatycznie 14.09.2018 (w tym również certyfikaty w stanie zawieszenia). W przypadku Organizacji, które na dzień 14.09.2018 nie przeprowadziły jeszcze Auditu Przejścia    do IATF 16949:2016, wymagany będzie audit wstępny (certyfikacyjny). Zgodnie ze strategią przejściową IATF nie będzie wymagany jednak Przegląd gotowości (1 faza auditu),       o ile audit certyfikacyjny zostanie przeprowadzony w terminie do 14.03.2019.    

Co to znaczy dla takich Organizacji?:
Jeżeli Wasza Organizacja posiadała Certyfikat ISO/TS 16949 ważny do 14.09.2018 i nie zdążyła się do tego terminu poddać się Auditowi Przejścia na nowy standard, to aby uzyskać certyfikat musi zostać przeprowadzony teraz Audit Wstępny - Certyfikujący.  
Jest jednak jedno ułatwienie dla takich Organizacji (ale tylko do 14 Marca 2019) . W takich przypadkach nie jest wymagany Przegląd gotowości (1 faza auditu) realizowany na miejscu w siedzibie Organizacji (czyli audit taki będzie też tańszy z uwagi na krótszy czas auditu w siedzibie Organizacji i mniejsze koszty zw. z przejazdami i zakwaterowaniem Auditorów, co warto wziąć pod uwagę).

Dobre zaplanowanie procesu przejścia na nowy standard jest podstawowym warunkiem skutecznej realizacji takiego zadania.
W BLOGU opublikowałem Ogólny Plan Przejścia przedstawiający podstawowe kroki jakie należy zaplanować i zrealizować, by skutecznie i efektywnie wdrożyć nowe wymagania. 

Jako pierwszy krok warto rozważyć przeprowadzenie Auditu Wstępnego, który oceni stopień przygotowania Systemu Zarządzania Jakością Organizacji do spełnienia wymagań IATF 16949 oraz pozwoli na opracowanie Planu dalszych niezbędnych działań.

Moje kwalifikacje i referencje gwarantują rzetelne i profesjonalne zrealizowanie takiego zadania.